Category Archives: Uncategorized

  • 0

בדיקת קרינה בבית ספר בגין – פולג נתניה

בדיקת קרינה בבית ספר בגין – פולג נתניה 

התבקשתי היום ע”י וועד ההורים של בי”ס בגין ברמת פולג נתניה להשתתף בבדיקת קרינה שנערכה בבית הספר ע”י מחלקת איכות הסביבה של העיריה . בבדיקה השתתף סגן ראש העיר , מנהלים ממחלקת איכות הסביבה של העירייה , ראש וועד ההורים ונציגי הורים נוספים . המהנדסת של העיריה ביצעה את מדידות הקרינה במכשיר שלה במקומות שההורים ביקשו . המדידות התייחסו לקרינה ממתקני חשמל בלבד . בסיום המדידה הודעתי למשתתפים שתוצאות המדידה עומדות בדרישות המשרד להגנת הסביבה . אני מודד קרינה מוסמך ע”י  המשרד להגנת הסביבה ויש לי נסיון של מעל ל 20 שנה במדידות חשמל וקרינה . אני מקווה שפגישה זו תרגיע את ההורים החוששים ובכלל זה את ביתי היקרה שילדיה ( נכדי ) לומדים בבית הספר


לקבלת הצעת מחיר

חייגו כעת : 0544-700-805